Kim jesteśmy?

Firma Elektro-komp powstała w 2004 roku na korzeniach firmy TELERADIOMECHANIKA Kazimierz Wojciechowski. Doświadczenie naszej firmy sięga roku 1980 kiedy to powstała firma Teleradiomechanika .
Posiadamy wykwalifikowaną kadre pracowniczą z uprawnieniami SEP oraz certyfikatami umożliwiającymi montaż zaawansowanych systemów przeciwpożarowych oraz systemów monitoringu i włamania.

Jak działamy?

Zajmujemy się wykonawstwem instalacji systemów monitoringu wizyjnego,alarmowych, elektrycznych,silno- i słaboprądowych, sterowania i automatyki, instalacji odgromowych, pomiarami elektrycznymi .

Wykonujemy spawanie światłowodów profesionalną japońską spawarką światłowodową.
Usługi wykonuje wysoko wykwalifikowana stabilna załoga pracownicza, działająca pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry technicznej, legitymującej się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co pozwala nam podjąć się realizacji zadań w zakresie budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.

Co robimy?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych,alarmowych i monitoringu wizyjnego dla następujących obiektów budowlanych:

  • hale magazynowe i produkcyjne
  • sklepy wielkopowierzchniowe
  • stacje paliw
  • wymiany i budowy instalacji w szkołach, przedszkolach i innych obiektach kubaturowych
    linie nn kablowe i napowietrzne
  • kompletacja rozdzielnic nn
  • stacje wodociągowe i przepompownie
  • oddziały banków
  • oczyszczalnie ścieków